Hypnotherapie
Psychotherapie
Psychosociale begeleiding

Hypnotherapie

Wat is Hypnotherapie?

Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance vormt de spil van deze therapie. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van andere evidence based therapievormen. Dat wil zeggen dat de werking daarvan is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.   

In hypnotherapie wordt hypnose therapeutisch ingezet. Een hypnotische staat (trance) wordt doelbewust opgewekt als therapeutisch middel. In tegenstelling tot hetgeen tijdens theaterhypnose gebeurt, behoudt u altijd de controle over uzelf.

In deze therapie leert u op een andere manier dan u gewend bent naar uzelf luisteren. Daardoor komt u dichter bij uw onbewuste gevoelens en overtuigingen. Het denken gaat daardoor even naar de achtergrond. Hierdoor kunt u nieuwe inzichten krijgen en deze op uw eigen manier toepassen in uw dagelijks leven en zo uw doelen verwezenlijken.

 

Er bestaan binnen de hypnotherapie veel trancetechnieken zoals;

Regressie, Reďncarnatie, NLP, Imaginatie, Zelfhypnose, etc.

 

Het effect van andere vormen van therapie, zoals Cognitieve Gedragstherapie, EMDR en behandeling van PDS kan vaak worden versterkt wanneer dit wordt gecombineerd met therapeutische trance. Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een waardevolle ondersteuning voor de reguliere en complementaire geneeskunde.

De begeleiding kan verder ook bestaan uit;

• Delenwerk
• Sociaal panorama
• NLP
EMDR
• Gesprekken, RET
• Traumaverwerking
• Ontspanning
• Ik-versterking
• Transactionele Analyse
• Voice Dialogue
• Begeleiding bij pijn en ziekte
• Kindertherapie

• Relatietherapie

 

Hypnose en hypnotherapie worden niet alleen door hypnotherapeuten toegepast. Ook medisch specia­listen zoals chirurgen, anesthe­sisten, radiologen, artsen en tandartsen maken er gebruik van. In de geestelijke gezondheidszorg maken psychiaters, psy­chologen en psychotherapeuten met regelmaat gebruik van hypnose.

Hypno­therapeuten werken indien nodig of gewenst samen met artsen. Hypnotherapeuten zijn opgeleid voor en gespecialiseerd in het werken met therapeutische hypnose. Om die reden doen artsen met regelmaat een beroep op hen.

Hypnotherapie

Psychotherapie

Psychosociale begeleiding